Biomimicry

Fashion Designer:  Xijia Cheng 
Photographer :  Mengyu Zhao
Makeup Astist: Yijia Xia
Model : Xiran Tang
Photo Assistant: Luke Yujie Wu